Ebook Từ điển Hán – Việt bằng tranh: Phần 1

Cuốn sách "Từ điển Hán – Việt bằng tranh" sẽ cung cấp cho các bạn các chủ đề từ vựng tiếng Trung một cách rõ ràng và chi tiết qua các hình ảnh minh họa rõ nét sinh động. Giúp các bạn học tốt và hiệu quả, mở rộng vốn từ vựng một cách bền vững và chắc chắn. Đây là cuốn từ điển bằng hình ảnh rất hữu ích và thiết thực cho công việc và cuộc sống hằng ngày - Gồm 300 chủ đề, chứa đựng nhiều nội dung xoay quanh cuộc sống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.