Ebook Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến bạn đọc các trang phục của các dân tộc, trải qua các thời đại từ thời dựng nước đến thời phong kiến, thời thuộc Pháp, từ năm 1945 cho đến nay: trang phục dân tộc nhóm Nam Đào, trang phục dân tộc của nhóm Hán Tạng và trang phục dân tộc của nhóm Mèo-Dao. Và cuốn sách này là một cẩm nang khá đầy đủ để độc giả có thể thỏa mãn hiểu biết của mình về trang phục của các dân tộc Việt Nam! Mời các bạn cùng tham khảo.