Ebook Tiến trình thành nhân - Carl Rogers

Ebook Tiến trình thành nhân được hai dịch giả Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng dịch từ nguyên bản "On becoming a person" của tác giả Carl Rogers. Ebook trình bày những bài diễn thuyết cho suy nghĩ của tác giả trước những vấn đề khoa học, triết học, tâm lý, giáo giục, xã hội được đặt ra cho một nhà tâm lý học và trị liệu trong hơn ba mươi năm. Trong nguyên bản có 21 chương, nhưng các dịch giả chỉ chọn lọc ra 14 chương để giới thiệu đến bạn đọc, 7 chương còn lại là những vấn đề nghiên cứu sâu hơn. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.