Ebook Phê bình và phản phê bình (Tập tiểu luận phê bình Văn học): Phần 2 - Trần Mạnh Hảo

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Năm mươi năm văn học dưới cái nhìn đổi mới, sự lang chạ của phê bình, một mình xóa sổ cả nền văn học, cần phải hiểu chính xác khi phân tích truyện Kiều, về chủ nghĩa văn học phải đạo, về chủ nghĩa văn học âm dương,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.