Ebook Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam: Phần 1 - Lê Trần Bình

Cuốn sách "Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam" của tác giả Lê Trần Bình gồm XI chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 6. Phần này giới thiệu bạn đọc các vấn đề như: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước, đối tượng và phương pháp tạo cây trồng chuyển gen, phân lập gen, hoàn thiện các qui trình chuyển gen vào cây bông vải, tạo cây hông chuyển gen kháng sâu, chuyển gen vào cây hoa cúc.