Ebook Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội: Phần 2

Nội dung phần 2 sách gồm chương 3 và chương 4: Cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa Hà Nội; chương 4. Quan hệ giữa nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm và một số biện pháp tăng cường nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm cho người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.