Ebook Nhìn ra biển khơi: Phần 2 - Hà Minh Hồng (chủ biên)

Phần 2 tập khảo cứu “Nhìn ra biển khơi” của các tác giả trong Nhóm khảo sử Nam Bộ và Trung tâm nghiên cứu biển và đảo trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm nội dung phần 4 và 5 trong sách là: Biển Việt Nam trong phát triển và hội nhập và Ơi biển Việt Nam. Hy vọng những tâm huyết và công sức của các tác giả sẽ góp phần giúp cho người đọc hiểu một lối tiếp cận về biển, đảo Việt Nam; từ đó thêm yêu biển, đảo quê hương, thêm niềm tin về sức mạnh gìn giữ chủ quyền biển, đảo, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, như đời đời ông cha chúng ta đã dựng xây và gìn giữ.