Ebook Nhìn ra biển khơi: Phần 1 - Hà Minh Hồng (chủ biên)

Ebook “Nhìn ra biển khơi” là tập khảo cứu của các tác giả trong Nhóm khảo sử Nam Bộ và Trung tâm nghiên cứu biển và đảo trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tập khảo cứu bao gồm 5 phần: Không gian biển đảo - Biển và đời sống dân tộc - Thăng trầm biển khơi - Biển Việt Nam trong phát triển và hội nhập - Ơi biển Việt Nam. Đó là những nội dung phong phú về biển đảo, được tiếp cận qua lăng kính lịch sử, thể hiện bằng lối viết giản dị nhằm phục vụ cho đông đảo người đọc. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây tương ứng với nội dung 3 phần đầu của ebook, gồm: Không gian biển đảo - Biển và đời sống dân tộc - Thăng trầm biển khơi.