Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 2

Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 2 cung cấp cho người đọc những nội dung như: Các loại công hàm ngoại giao, tổ chức một buổi lễ tặng huân chương, tổ chức quốc tang, cách nói chuyện bằng điện thoại, chiêu đãi và các hình thức chiêu đãi, hội đàm, tổ chức lễ ký văn kiện, những điều kiện của một cán bộ lễ tân,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook để biết thêm nội dung chi tiết.