Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 1

Cuốn sách "Nghi thức và lễ tân đối ngoại" sẽ là cẩm nang cho các sinh viên học ngành đối ngoại cũng như cho các cơ quan hoạt động đối ngoại ở Trung ương và các địa phương cũng như trong ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới hiện nay. Cuốn sách còn cung cấp các kiến thức cho sinh viên về lễ tân, lễ tân đối ngoại, cách xếp chỗ ngồi trong ô tô ngoại giao, xã giao thường thức, tiếp xúc ngoại giao, nghi lễ ngoại giao và lịch sự xã giao với phụ nữ. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.