Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

Phần 2 cuốn sách "Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương III đến chương V về các vấn đề như: Các phương pháp và thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng, năng lượng sóng khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam, chính sách phát triển - khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và thiết thực cho bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.