Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 2

Ebook Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007: Phần 2 tiếp tục trình bày sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1976-2007), quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam bản chất, thành quả, bài học và triển vọng, phấn đấu đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới. Mời các bạn cùng tham khảo.