Ebook Lan Việt Nam (Quyển 1) - Nguyễn Thiện Tịch

Ở Việt Nam thực sự thì hoa Lan chưa được coi trọng thành một cây nông nghiệp đứng ngang hàng với các cây khác nên chưa thực sự phát triển như các nước khác, và đương nhiên vì vậy nó chỉ là do tự phát thôi, không có quy hoạch cũng như đầu tư xứng đáng. Những năm gần đây khi phong trào trồng Lan thương phẩm, sưu tập Lan rừng, hội thi hoa cảnh lên cao, gây được hứng thú cho nhiều người, thì sự quan tâm ngày càng gia tăng, từ trong nước cũng như từ nước ngoài, đến lan rừng Việt Nam, đã thể hiện một phần nào sự nhận thức và niềm lo âu rằng kho tàng đa dạng sinh học trong rừng thiên nhiên Việt Nam đang có nguy cơ suy giảm nhanh chóng. Nhưng kho tàng thiên nhiên của Việt Nam chứa bao nhiêu loài Lan? Để biết dược điều này, mời quý bạn đọc giả tham khảo ebook Lan Việt Nam (Quyển 1) của tác giả Nguyễn Thiện Tịch sau đây.