Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 1

Cuốn sách "Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn" giới thiệu đến bạn đọc về đô thị Việt Nam ở thế kỷ XIX, đặc biệt là đô thị dưới thời Nguyễn (1802-1945), đây là thời kỳ chuyển tiếp, thế kỷ chuyển giao giữa đô thị cổ phương Đông của Việt Nam sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây. Sách gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội dưới thời Nguyễn (1802-1945), Hải Phòng dưới thời Nguyễn, đô thị Huế dưới thời Nguyễn, đô thị Đà Nẵng dưới thời Nguyễn.