Ebook Địa chí Tôn giáo - Lễ hội Việt Nam: Phần 1

Cuốn Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam là một công trình sưu tập đầy tâm huyết của một người nghiên cứu lâu năm về tôn giáo và tín ngưỡng, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu biết thêm những nơi chốn tâm linh lễ hội thờ cúng, cầu nguyện trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Sách liệt kê ra hơn 15.000 địa danh đình, chùa, nhà thờ, thánh thất, đền miếu,lễ hội, tu viện, giáo xứ, am, lăng tẩm,… và được sắp xếp dưới dạng chữ cái A, B, C để bạn đọc dễ tra cứu. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 bắt đầu từ âm A đến L.