Ebook Cơ sở tạo hình: Phần 2

Nhận thức được khả năng diễn tả khối – không gian trên mặt phẳng là chìa khóa để chúng ta phát triển trí tưởng tượng trước khi tiến tới làm mô hình hay thiết kế các không gian kiến trúc. Không những vậy, bất kể ai, khi làm chủ được phương tiện này, đều coi đây là cơ sở cho công việc phác thảo nghề nghiệp của mình. Ebook Cơ sở tạo hình: Phần 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về không gian khối trên mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.