Ebook Calixarene hợp chất siêu phân tử: Phần 1

Cuốn sách "Calixarene hợp chất siêu phân tử" mang tới cho bạn đọc một số thông tin mới về hợp chất calixarene, sơ lược các nghiên cứu về hợp chất calixarene, thiacalixarene, crownete, các ứng dụng và một số kết quả tóm tắt trong lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.