Đề thi hệ thống thông tin quản lý

Câu 1 :Nêukhái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phânloại hệ thống thông tin
Câu 2:Tạisao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấpthiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động.
Câu 3:Quảnlý nghiệp vụ khách sạn
Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu đặt phòng bộ phận lễ tân kiểm tra phòngtheo yêu cầu,xem xét các phòng trống, thông báo cho khách tình hình, làm thủtục nhận phòng
Tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách, khi khách có yêu cầu sử dụng DVthì chuyển yêu cầu sử dụng dịch vụ đến bộ phận lễ tân