Cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Hòa (1791-1856)

Làm rõ chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Đặng Văn Hòa - một nhà Nho, một quan đại thần của nhà Nguyễn giai đoạn độc lập tự chủ (1802-1884) trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, từ đó hiểu hơn công lao của một danh nhân Thừa Thiên Huế đối với sự phát triển của đất nước,cũng như về một giai đoạn lịch sử của vương triều Nguyễn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447