Cấu trúc đại số của tập thô và các ứng dụng

Giới thiệu về các cấu trúc đại số của tập thô; Trình bày ngữ nghĩa của tập mờ trong lý thuyết tập thô; Giới thiệu sơ lược về hai ứng dụng có sử dụng lý thuyết tập thô đó là bài toán nhận dạng mặt người và bài toán khai phá dữ liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

Từ khóa: Tin học, Tập thô, Cấu trúc đại số

3 p thuha 20/03/2015 105 1