Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các khái niệm cơ bản; Biểu diễn đồ thị; Đẳng cấu đồ thị; Đường đi, chu trình. Mời các bạn cùng tham khảo!