Bài giảng Tính chất cơ lý của vật liệu polymer

Bài giảng "Tính chất cơ lý của vật liệu polymer" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của vật liệu polymer, các loại lực thường tác dụng lên vật liệu ở trạng thái rắn, biểu đồ hiệu ứng kéo,... Mời các bạn cùng tham khảo.