Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D giới thiệu tổng quan tạo hoạt hình. Cùng nắm các kiến thức trong học phần này thông qua việc tìm hiểu hoạt hình, lựa chọn phương pháp hoạt hình, tìm hiểu về Tween trong Timeline, các bước tạo và sao chép Motion Path. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp một số thông tin hữu ích về tạo hoạt hình cho Symbol lồng ghép, tạo hoạt hình Frame-by-Frame và tạo Shape Tween và còn một số nội dung khác nữa. Để tìm hiểu rõ về nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.