Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 1): Chương 2 - ThS. Võ Thanh Phúc

Bài giảng 'Sinh học đại cương (Phần 1) - Chương 2: Cơ sở hóa học của sự sống' cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố trong cơ thể sống, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.