Bài giảng Nghèo đói bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế

Bài giảng Nghèo đói bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế trình bày kiến thức sau: Khái niệm nghèo đói và bất bình đẳng, đo lường nghèo đói và bất bình đẳng, nguyên nhân nghèo đói và bất bình đẳng, các lý thuyết về nghèo đói và bất bình đẳng, thành tích xóa đói giảm nghèo ở một số nước, một số giải pháp xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo.