Bài giảng Động vật học và phân loại động vật: Chương 7 - Nguyễn Hữu Trí

Bài giảng Động vật học và phân loại động vật - Chương 9 trình bày về "Hệ tiêu hóa". Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái quát hệ tiêu hóa, các phương thức dinh dưỡng, hệ tiêu hóa ở người. Mời các bạn cùng tham khảo.