Bài giảng Độc học môi trường

Bài giảng Độc học môi trường cung cấp các kiến thức cơ bản như: Giới thiệu về độc chất học và một số nguyên lý về độc chất học môi trường đường đi của độc chất và độc chất trong môi trường; các ảnh hưởng sinh học của độc chất;...Mời các bạn cùng tham khảo!