Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Toàn vẹn và cơ sở dữ liệu active

Dưới đây là Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Toàn vẹn và cơ sở dữ liệu active. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về điều khiển toàn vẹn ngữ nghĩa, đưa khái niệm trigger, cài đặt trong mô hình quan hệ, minh họa với SQL3.