Bài giảng Thông tin số - ĐH Khoa học Tự nhiên

Bài giảng Thông tin số là tài liệu dành cho sinh viên ngành Điện tử - viễn thông. Nội dung bài giảng gồm 7 bài trình bày khái quát về các khái niệm, quá trình, hệ thống... của thông tin số.