• Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1

  Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1

  Hiện nay, việc đánh giá đất đai là việc vô cùng cần thiết phải tiến hành hiện nay để nhằm tạo tiền đề và cơ sở cho việc sử dụng và quản lý đất đai một cách có hiệu quả và tiết kiệm nhất. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1" để nắm rõ hơn nội dung thông tin vấn đề.

   56 p husc 26/03/2019 72 0

 • Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 2

  Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 "Bài giảng Đánh giá đất đai" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về sử dụng đất, loại hình và yêu cầu; thích hợp đất đai, phân hạng và đánh giá. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   35 p husc 26/03/2019 68 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin đất - ĐH Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất - ĐH Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống cũng như hệ thống thống tin để làm nền tảng nghiên cứu hệ thống thông tin đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p husc 30/11/2018 87 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Giới thiệu Gis" trình bày tổng quan về GIS, các bộ phận cấu thành của GIS, quan hệ GIS với các ngành khoa học khác, mục đích chung của các hệ thông tin địa lý, hỏi đáp và phân tích, phân biệt GIS với một số hệ thống thông tin khác, một số ứng dụng của GIS.

   17 p husc 30/10/2018 74 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng giúp người học có thể mô tả mô hình dữ liệu Vector, mô tả mô hình dữ liệu Raster, mô tả mô hình dữ liệu TIN, iải thích “topology”, mô tả các định dạng chính sử dụng trong GIS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p husc 30/10/2018 97 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc do dữ liệu trái đất, các phép chiếu tọa độ, phép chiếu bản đồ, phép chiếu bằng diện tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p husc 30/10/2018 81 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Mô hình số hóa độ cao" cung cấp cho người học các kiến thức: DEM là gì, phương pháp tạo DEM, vai trò của DEM, xây dựng bản đồ hướng dốc, xây dựng bản đồ độ dốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p husc 30/10/2018 84 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 5 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 5 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ (Map Overlaying), tìm kiếm không gian (Searching), tạo vùng đệm (Buffer Zone),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p husc 30/10/2018 91 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 6 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 6: Web GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: ‘Web-based GIS’ là gì, phân loại web-based GIS, sự khác nhau giữa web-based và các hệ thống GIS khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p husc 30/10/2018 91 1

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 2 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 2 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Nội dung chính của chương 2 một số khái niệm cơ bản và nguyên tắc vận hành của viễn thám nằm trong bài giảng đại cương viễn thám nhằm trình bày về khái niệm cơ bản viễn thám, các nguyên tắc vận hành cơ bản trong viễn thám, trong nguyên tắc vận hành của viễn thám, để có thám, được bức ảnh viễn thám, cần quan tâm 3 vấn đề thám đó là...

   8 p husc 31/07/2018 95 2

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 1 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 1 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về viễn thám nằm trong bài giảng đại cương viễn thám nêu lịch sử phát triển của viễn thám, bài giảng giúp sinh viên hiểu biết viễn thám như một công cụ trợ giúp nghiên cứu trong khoa học địa lý hiện đại.

   9 p husc 31/07/2018 87 2

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 Các loại bộ cảm biến điện từ và hệ thống tạo ảnh viễn thám nhằm trình bày về các loại bộ cảm trong viễn thám, xét về nguồn năng lượng: Bộ cảm có 2 loại: loại: - bị động (passive) - chủ động (active)... cùng tìm hiểu bài giảng để có cài nhìn sâu hơn về bộ cảm biến điện từ.

   9 p husc 31/07/2018 92 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số