• Báo cáo: " Bài tự nhiên nghiên cứu môn địa chất đại cương"

  Báo cáo: " Bài tự nhiên nghiên cứu môn địa chất đại cương"

  Bài tự nghiên cứu môn địa chất đại cương. Các đá có nguồn gốc ngoại sinh: Halit có CTHH: FeS2 Có nguồn gốc từ ngoại sinh hình thành ở các hồ nước mặn,vùng biển. Azurit là 1 khoáng vật đồng, có ký hiệu hóa học 2CuCO3.Cu[OH]2 màu lam sẫm mềm được tạo từ phong hóa của đồng Có nguồn gốc từ ngoại sinh trong đới oxy hóa làm giàu quặng đồng.

   11 p husc 01/10/2013 70 1

 • Giáo trình địa chất Việt Nam

  Giáo trình địa chất Việt Nam

  • Là vùng tiếp giáp giữa 3 địa mảng lớn: Hoa Nam, Đông Dương và Simao. Các địa mảng này có lịch sử tiến hóa đa dạng và phức tạp, được thành tạo từ sự ghép nối giữa nhiều vi mảng (tiểu lục địa trong nhiều thời kỳ khác nhau). • Chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động tạo núi Yến Sơn trong Mesozoi muộn) và hoạt động va chạm Ấn Độ...

   23 p husc 01/10/2013 103 6

 • THẢO LUẬN ĐỊA CHẤT VIỆT NAM ĐỊA TẦNG VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM.

  THẢO LUẬN ĐỊA CHẤT VIỆT NAM ĐỊA TẦNG VÙNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM.

  Làm thế nào để nắm chắc được cấu trúc địa chất các phân vị địa tầng, hoạt động kiến tạo …Làm thế nào để có được cái nhìn tổng thể về địa chất và tài nguyên đất nước phục vụ trực tiếp nền kinh tế quốc dân. Một trong những công tác quan trọng nghiên cứu địa chất là thành lập các các cột địa tầng tổng hợp trong khu vực...

   26 p husc 01/10/2013 61 1

 • Thảo luận địa chất Việt Nam

  Thảo luận địa chất Việt Nam

  Mỗi quốc gia đều có những thành tựu nghiên cứu riêng trong các lĩnh vực khoa học trong đó có khoa học Địa Chất. Bối cảnh địa chất của mỗi vùng nghiên cứu đều nằm trong một bối cảnh địa chất chung khu vực, được xác lập dựa trên những nghiên cứu lâu dài và có kế thừa của các nhà địa chất qua từng thời kì. Những vấn đề được đặt...

   27 p husc 01/10/2013 97 2

 • Bài giảng địa chất công trình

  Bài giảng địa chất công trình

  Địa chất học xuất phát từ thuật ngữ Geologes (Hy Lạp) Ge: Trái đất Logos: lời nói, học thuyết. Geology (Anh) Geologie (Pháp) reoπouπ (Nga). Là môn học về trái đất địa chất học bao gồm các kiến thức của ngành khoa học về trái đất, trong đó có những ngành như địa lý, địa vật lý, địa hoá, địa mạo... Hiện nay, người ta hiểu địa chất học...

   92 p husc 01/10/2013 96 5

 • Địa chất công trình và địa chất thủy văn

  Địa chất công trình và địa chất thủy văn

  Trong những năm cuối thế kỷ XX sự phát triển nhanh, mạnh không ngừng của nền kinh tế quốc dân càng ngày công tác điều tra địa chất công trình và địa chất thủy công trình ngày càng được coi trọng trong xây dựng, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường. Việc nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất công trình và điều kiện địa chất thủy văn...

   143 p husc 01/10/2013 75 3

 • BÀI GIẢNG ĐỊA CHẤT: DẦU KHÍ KHU VỰC

  BÀI GIẢNG ĐỊA CHẤT: DẦU KHÍ KHU VỰC

  Ngành Địa chất -Dầu khí là một ngành rộng gồm hai lĩnh vực riêng có liên quan mật thiết với nhau, đó là địa chất và dầu khí. Trong ngành Địa chất có các chuyên ngành như: địa chất học, địa chất thủy văn, địa chất công trình - địa kỹ thuật, nguyên liệu khoáng, địa sinh thái và công nghệ môi trường…Ngành Dầu khí gồm một số chuyên ngành...

   32 p husc 01/10/2013 90 1

 • Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 5: Vận động nước dưới đất

  Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 5: Vận động nước dưới đất

  Địa chất công trình là ngành học nghiên cứu đất đá thuộc phần trên của vỏ quả đất như : Thành phần, các tính chất cơ lý . . . và các hiện tượng địa chất động lực, ngoài ra, còn sử dụng kiến thức về địa chất thủy văn để đánh giá sự ảnh hưởng của nước dưới đất đối với các đặc tính cơ-lý của đất đá . . .

   19 p husc 01/10/2013 56 1

 • Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 4: Nước dưới đất

  Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 4: Nước dưới đất

  Địa chất công trình là ngành học nghiên cứu đất đá thuộc phần trên của vỏ quả đất như : Thành phần, các tính chất cơ lý . . . và các hiện tượng địa chất động lực, ngoài ra, còn sử dụng kiến thức về địa chất thủy văn để đánh giá sự ảnh hưởng của nước dưới đất đối với các đặc tính cơ-lý của đất đá . . .

   29 p husc 01/10/2013 51 1

 • Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 3: Vận động kiến tạo

  Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 3: Vận động kiến tạo

  Địa chất công trình là ngành học nghiên cứu đất đá thuộc phần trên của vỏ quả đất như : Thành phần, các tính chất cơ lý . . . và các hiện tượng địa chất động lực, ngoài ra, còn sử dụng kiến thức về địa chất thủy văn để đánh giá sự ảnh hưởng của nước dưới đất đối với các đặc tính cơ-lý của đất đá . . .

   32 p husc 01/10/2013 49 1

 • Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 1: Khoáng vật và đất đá

  Bài giảng môn địa chất công trình_ Chương 1: Khoáng vật và đất đá

  Địa chất công trình là ngành học nghiên cứu đất đá thuộc phần trên của vỏ quả đất như : Thành phần, các tính chất cơ lý . . . và các hiện tượng địa chất động lực, ngoài ra, còn sử dụng kiến thức về địa chất thủy văn để đánh giá sự ảnh hưởng của nước dưới đất đối với các đặc tính cơ-lý của đất đá . . .

   154 p husc 01/10/2013 102 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số