• Thử nghiệm dự tính số ngày nắng nóng khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF

  Thử nghiệm dự tính số ngày nắng nóng khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF

  Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng và dự tính số ngày nắng nóng cho khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF. Ngưỡng nắng nóng của mô hình được xác định dựa vào phân vị quan trắc của ngưỡng nắng nóng nhiệt độ cực đại ngày ≥ 350C tại 65 trạm quan trắc khí tượng bề mặt của Việt Nam thời kỳ 1986-2005. Ngưỡng nắng nóng của mô hình tại...

   10 p husc 30/06/2019 11 0

 • Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia

  Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia

  Một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông là do tác động của con người thông qua hoạt động sử dụng đất. Nghiên cứu này ứng dụng GIS, mô hình SWAT đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất năm 2005 và năm 2010 đến lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông...

   12 p husc 30/06/2019 15 0

 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống trạm quan trắc môi trường trên nền tảng Android

  Nghiên cứu, xây dựng hệ thống trạm quan trắc môi trường trên nền tảng Android

  Bài viết nghiên cứu này đề xuất xây dựng một hệ thống quan trắc với các tính năng cải tiến và hiệu quả hơn nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dự báo thời tiết hiện nay.

   8 p husc 30/06/2019 21 0

 • Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu nhiều tổn thương nhất do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam. Bờ biển liên tục bị xói lở hàng năm. Sự biến động đường bờ biển Thừa Thiên Huế trong 40 năm qua đã được xác định thông qua phân tích ảnh vệ tinh Landsat, ASTER và bản đồ địa hình. Các phương pháp giải đoán...

   13 p husc 30/06/2019 19 0

 • Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà

  Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà

  Nghiên cứu sử dụng công nghệ Google Maps API để xây dựng bản đồ trực tuyến mô tả khu vực chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ứng dụng Google Maps API để xây dựng WebGIS đơn giản, không cần cài đặt phần mềm. Công cụ này rất phù hợp trong việc xây dựng các hệ thống bản đồ chuyên đề trên mạng Internet.

   8 p husc 30/06/2019 21 0

 • Ebook Thủy kinh chú sớ: Phần 1

  Ebook Thủy kinh chú sớ: Phần 1

  “Thủy kinh chú sở” là một tập đại thành của các nhà nghiên cứu sách “Thủy kinh chú”, chú thích kỹ nơi xuất xứ của các dòng sông, khảo cứu tường tận sự thiên lưu của chúng và các dấu vết của việc thành lập các châu quận cùng sự duyên cách, hưng phế của các thành trì Trung Quốc. Quyển sách này biên dịch từ phần sông Giang trở xuống vì...

   502 p husc 28/04/2019 26 1

 • Ebook Thủy kinh chú sớ: Phần 2

  Ebook Thủy kinh chú sớ: Phần 2

  Ebook Thủy kinh chú sớ - Phần 2 cung cấp thông tin về xuất xứ của các dòng sông như: Sông Tư Thuỷ, sông Liên Thuỷ, sông Tương Thuỷ, sông Ly Thuỷ, sông Trân Thuỷ, sông Khuông Thuỷ, sông Thâm Thuỷ, sông Chung Thuỷ, sông Lỗi Thuỷ, sông Mễ Thuỷ, sông Lộc Thuỷ, sông Cống Thuỷ, sông Tiệm Giang Thuỷ, sông Cán Giang Thuỷ, hai mươi con sông từ sông Giang trở về...

   485 p husc 28/04/2019 26 1

 • Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1

  Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1

  Hiện nay, việc đánh giá đất đai là việc vô cùng cần thiết phải tiến hành hiện nay để nhằm tạo tiền đề và cơ sở cho việc sử dụng và quản lý đất đai một cách có hiệu quả và tiết kiệm nhất. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 1" để nắm rõ hơn nội dung thông tin vấn đề.

   56 p husc 26/03/2019 30 0

 • Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 2

  Bài giảng Đánh giá đất đai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 "Bài giảng Đánh giá đất đai" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về sử dụng đất, loại hình và yêu cầu; thích hợp đất đai, phân hạng và đánh giá. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   35 p husc 26/03/2019 31 0

 • Kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái (phần đất liền Việt Nam)

  Kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái (phần đất liền Việt Nam)

  Bài báo này giới thiệu kinh nghiệm thành lập bản đồ địa mạo theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái, được tiến hành tại Phòng Địa mạo và Địa động lực, Viện Địa lý, tập trung chủ yếu vào hai nội dung sau đây: Cấu trúc và nội dung của chú giải bản đồ, cách thể hiện; nội dung các đơn vị địa mạo được phân chia.

   6 p husc 26/03/2019 36 0

 • Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương Guralp - 6TD bố trí tại vùng Thanh Hoá

  Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương Guralp - 6TD bố trí tại vùng Thanh Hoá

  Do tính hoạt động động đất quan sát được thấp hơn nhiều so với các đoạn ở phần tây bắc nên đoạn này được đánh giá có chế độ địa chấn khá bình ổn (hình 1) và động đất cực đại cũng được đánh giá thấp hơn đạt khoảng Mmax = 5,5 độ Richter.

   11 p husc 26/03/2019 20 0

 • Tách giãn biển Đông và quá trình hình thành phát triển “bể” Phú Khánh: cập nhật từ kết quả nghiên cứu địa chấn 2D

  Tách giãn biển Đông và quá trình hình thành phát triển “bể” Phú Khánh: cập nhật từ kết quả nghiên cứu địa chấn 2D

  Nội dung bài viết trình bày phương pháp tách giãn biển đông và quá trình hình thành phát triển “bể” Phú Khánh và cập nhật từ kết quả nghiên cứu địa chấn 2D. Mời các bạn tham khảo!

   9 p husc 26/03/2019 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số