• Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 1 gồm các nội dung sau: Phong cách lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và cài đặt, giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p husc 30/10/2021 36 0

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 2 gồm các nội dung sau: Gỡ rối, kiểm chứng, tốc độ thực thi, tính khả chuyển, ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   195 p husc 30/10/2021 11 0

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Cuốn sách “Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu“ do tác giả Trần Đức Sự làm chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn đọc những kiến thức quan trọng về an toàn và bảo mật thông tin. Thông qua giáo trình, người học sẽ nắm được các kiến thức về: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin, các kiểu tấn công vào hệ...

   131 p husc 30/10/2021 10 0

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu phần 2 gồm có những nội dung sau: Hệ mật RSA, Hệ mật Rabin, Hệ mật Elgamal, một số hệ mã khóa công khai khác, ưu và nhược điểm của hệ mật khóa công khai, giới thiệu về hàm băm, các hàm băm không có khóa, các hàm băm có khóa (MAC), chữ kí số, các lược đồ chữ ký số thông dụng, ứng dụng của chữ ký số.

   106 p husc 30/10/2021 12 0

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: Lập trình đa luồng và xử lý đa tiến trình, lập trình triệu gọi từ xa RMI và phân toán đối tượng, Lập trình mạng, Lập trình với SWING nâng cao,...

   217 p husc 30/10/2021 10 0

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin, lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm. Giáo trình được sử dụng như là tài liệu tham khảo cho các bộ nghiên cứu và những người tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng để...

   171 p husc 30/10/2021 8 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 2 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 2 - Cơ bản về logic số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các hệ đếm cơ bản, đại số boole, các cổng logic, mạch tổ hợp, mạch dãy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p husc 31/05/2021 103 6

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 1 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 1 - Giới thiệu chung. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Máy tính và phân loại máy tính, khái niệm kiến trúc máy tính, sự tiến hóa của công nghệ máy tính, hiệu năng máy tính.

   41 p husc 31/05/2021 115 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 3 - Hệ thống máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần cơ bản của máy tính, hoạt động cơ bản của máy tính, bus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p husc 31/05/2021 66 2

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 4 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 4 - Số học máy tính. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biểu diễn số nguyên, phép cộng và phép trừ số nguyên, phép nhân và phép chia số nguyên, số dấu phẩy động.

   60 p husc 31/05/2021 62 3

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 5 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 5 - Kiến trúc tập lệnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về kiến trúc tập lệnh, lệnh hợp ngữ và toán hạng, mã máy, cơ bản về lập trình hợp ngữ, các phương pháp định địa chỉ, dịch và chạy chương trình hợp ngữ.

   116 p husc 31/05/2021 62 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture): Chương 6 - Nguyễn Kim Khánh

  Chương 6 - Bộ xử lý. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổ chức của CPU, thiết kế đơn vị điều khiển, kỹ thuật đường ống lệnh, ví dụ thiết kế bộ xử lý theo kiến trúc MIPS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p husc 31/05/2021 74 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số