• Bài giảng Kỹ năng Viết tin bài thông cáo báo chí - ThS. Hoàng Xuân Phương

  Bài giảng Kỹ năng Viết tin bài thông cáo báo chí - ThS. Hoàng Xuân Phương

  "Bài giảng Kỹ năng Viết tin bài thông cáo báo chí" do ThS. Hoàng Xuân Phương biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được các khái niệm trong viết tin, bài; cấu trúc cơ bản của tin , bài; cách khai thác tài liệu viết tin, bài. Thông qua những kiến thức lý thuyết đó giúp các bạn có cơ sở để thực hành viết tin một cách thành thạo.

   49 p husc 16/09/2014 151 10

 • Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Bùi Văn Thành

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Bùi Văn Thành

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin do Bùi Văn Thành biên soạn hướng đến giới thiệu tới các bạn về mã vòng; các tính chất của mã vòng; ma trận sinh và ma trận kiểm tra của mã;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   30 p husc 27/04/2016 123 2

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 5 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 5 - Lê Quý Tài

  Chương 5 của bài giảng Cơ sở lập trình 2 cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình cơ sở dữ liệu. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về ADO.NET, kết nối cơ sở dữ liệu bằng ADO.NET, xây dựng ứng dụng minh hoạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p husc 25/12/2015 118 1

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 2 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 2 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học phần 2 trình bày học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản Chủ nghĩa. Nội dung phần này gồm nội dung chương 4 đến chương 6, trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết kinh tế giá trị thặng dư, học thuyết kinh tế về Chủ nghĩa Tư bản...

   80 p husc 28/05/2015 114 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2 - Chương 1 trình bày những nội dung tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C#. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng, giới thiệu về ngôn ngữ C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   46 p husc 25/12/2015 113 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 1 - Chương 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình. Trong chương này sẽ trình bày lần lượt các nội dung cụ thể như: Các khái niệm cơ bản, các bước xây dựng chương trình, thuật toán và chương trình, giới thiệu ngôn ngữ lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p husc 25/12/2015 111 2

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 1) - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 1) - Lê Quý Tài

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình giao diện trong Windows. Trong phần 1, bài giảng sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về lập trình giao diện trong Windows, làm việc với Windows form và các điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p husc 25/12/2015 104 1

 • Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Học phần 1 - TS. Lê Đức Sơn

  Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học phần 1 trình bày thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin như Chủ nghĩa duy vật biện chứng(CNDVBC), Chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

   69 p husc 28/05/2015 104 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 6 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 6 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2 - Chương 6 trình bày về tạo lập báo cáo trong ứng dụng. Chương này gồm có các nội dung chính như sau: Báo cáo trong ứng dụng, Microsoft report. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p husc 25/12/2015 104 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 3 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 3 - Lê Quý Tài

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về lập trình hướng đối tượng trong C#. Trong chưng này các bạn sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây: Đóng gói dữ liệu với thuộc tính, kế thừa và đa hình, lớp trừu tượng và giao diện, Xử lý ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p husc 25/12/2015 100 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương II trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   35 p husc 17/07/2014 97 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cơ sở thực tiễn, lý luận và những nhân tố chủ quan dẫn tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm được quá trình phát triển biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam qua các thời...

   38 p husc 17/07/2014 95 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số