• Bài giảng Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

  Bài giảng Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

  Bài giảng Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) có kết cấu gồm 3 chương, trình bày các nội dung: Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), sắc ký khí (GC), một số kỹ thuật tách và làm giàu mẫu. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   80 p husc 23/06/2016 109 6

 • Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ)

  Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ)

  Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ) được biên soạn với các nội dung: Định nghĩa và ý nghĩa của các chất hoạt động bề mặt, phân loại và cấu tạo các chất hoạt động bề mặt, một số tính chất của các chất hoạt động bề mặt, cân bằng Hiđrophin/Lipophin (ưa nước/ưa dầu) HLB-RHLB, năng lượng...

   156 p husc 31/05/2017 99 2

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng - ThS. Phí Thị Hồng Minh

  Bài giảng Phát triển cộng đồng - ThS. Phí Thị Hồng Minh

  Hoạt động phát triển cộng đồng mang tính chất đa dạng và liên ngành. Tuỳ thuộcvào bối cảnh thực hiện chương trình, các vấn đề trọng tâm của môic huyên ngành có thể được nhấn mạnh. Chương trình phát triển cộng đồng có thể bắt đầu với các dự án mở rộng sản xuất tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, cải thiện dinh dưỡng, cung cấp nước...

   176 p husc 19/06/2015 97 2

 • Tài liệu Công tác xã hội: Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng

  Tài liệu Công tác xã hội: Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng

  Tài liệu Công tác xã hội trình bày kiến thức về tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về tổ chức cộng đồng, sự tham gia, các nguồn tài nguyên trong cộng đồng, tiến trình tổ chức cộng đồng, lập kế hoạch hành động cộng đồng.

   41 p husc 23/06/2017 90 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)

  Tài liệu Công tác xã hội: Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)

  Tài liệu Công tác xã hội về hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress) gồm có những nội dung chính sau: Khái quát chung về stress, stress và nhân viên công tác xã hội, chiến lược ứng phó với stress. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p husc 23/06/2017 82 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Hành vi lệch chuẩn

  Tài liệu Công tác xã hội: Hành vi lệch chuẩn

  Hành vi lệch chuẩn là một trong mười lăm chủ đề tập huấn và được đặt trong phần “Nền tảng của công tác xã hội”. Nhằm phục vụ cho sự xuyên suốt của tiến trình tập huấn, tài liệu này sẽ được phân chia thành bốn phần sau đây: Hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã...

   27 p husc 23/06/2017 82 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng biện hộ

  Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng biện hộ

  Biện hộ là hoạt động đòi hỏi chuyên môn công tác xã hội cao do chủ đề này khá mới mẻ ở Việt Nam. Công tác biện hộ nhằm tác động ở nhiều khía cạnh vấn đề khác nhau, với nhiều mục đích khác nhau, từ chính sách vĩ mô đến thay đổi thái độ và suy nghĩ của cộng đồng, từ cải thiện cung cách phục vụ các dịch vụ công đến việc hình...

   41 p husc 23/06/2017 81 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Các giai đoạn phát triển của con người

  Tài liệu Công tác xã hội: Các giai đoạn phát triển của con người

  Tài liệu Công tác xã hội về các giai đoạn phát triển của con người gồm có những giai đoạn chính sau: Giai đoạn thai nhi, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, giai đoạn nhi đồng (Tuổi học sinh cấp I), giai đoạn thiếu niên (Tuổi học sinh cấp 2), giai đoạn thanh niên (Thời kỳ đầu của giai đoạn trưởng thành), giai đoạn trưởng thành, giai đoạn trung niên, giai...

   46 p husc 23/06/2017 80 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Báo cáo trường hợp (Đánh giá tâm lý xã hội)

  Tài liệu Công tác xã hội: Báo cáo trường hợp (Đánh giá tâm lý xã hội)

  Tài liệu Công tác xã hội về Báo cáo trường hợp (Đánh giá tâm lý xã hội) nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho nhân viên công tác xã hội cơ sở ở TP.HCM” gồm có 2 bài học chính, đó là: Giới thiệu tổng quan về báo cáo trường hợp, quy trình soạn thảo báo cáo trường hợp. Mời tham khảo.

   17 p husc 23/06/2017 80 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng

  Tài liệu Công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng

  Tài liệu Công tác xã hội "Can thiệp khủng hoảng" gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược về khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng cho thân chủ có thân nhân vừa mới qua đời, can thiệp khủng hoảng cho cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p husc 23/06/2017 75 1

 • Tài liệu Công tác xã hội: Giới thiệu nghề công tác xã hội

  Tài liệu Công tác xã hội: Giới thiệu nghề công tác xã hội

  Tài liệu này giới thiệu nghề công tác xã hội. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu nghề công tác xã hội; mục đích, chức năng và vai trò công tác xã hội; triết lý, giá trị, nguyên tắc đạo đức nghề công tác xã hội; các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội. Mời tham khảo.

   40 p husc 23/06/2017 74 1

 • Bài giảng Tiến hoá - Th.S Võ Văn Thiệp

  Bài giảng Tiến hoá - Th.S Võ Văn Thiệp

  Trong sinh học, tiến hóa là sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học qua những thế hệ nối tiếp nhau. Các quá trình tiến hóa làm nảy sinh sự đa dạng ở mọi mức độ tổ chức sinh học bao gồm loài, các cá thể sinh vật và cả các phân tử như ADN và protein. Cùng tham khảo bài giảng "Tiến hoá" để tìm hiểu thêm về các học thuyết...

   104 p husc 24/07/2015 72 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số