• Giáo trình địa chất Việt Nam

  Giáo trình địa chất Việt Nam

  • Là vùng tiếp giáp giữa 3 địa mảng lớn: Hoa Nam, Đông Dương và Simao. Các địa mảng này có lịch sử tiến hóa đa dạng và phức tạp, được thành tạo từ sự ghép nối giữa nhiều vi mảng (tiểu lục địa trong nhiều thời kỳ khác nhau). • Chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động tạo núi Yến Sơn trong Mesozoi muộn) và hoạt động va chạm Ấn Độ...

   23 p husc 01/10/2013 101 6

 • Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 5 - Sự vận động của nước dưới đất

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 5 - Sự vận động của nước dưới đất

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 5 - Sự vận động của nước dưới đất bao gồm những nội dung về sự vận động của nước trong đới thông khí; mặt thoáng và mặt áp lực của vỉa nước dưới đất; vận động của nước trong vỉa bão hòa nước; xác định hướng và tốc độ nước dưới đất.

   14 p husc 23/10/2015 81 1

 • Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 3 - Nước khoáng - Nước nóng

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 3 - Nước khoáng - Nước nóng

  Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 3 - Nước khoáng - Nước nóng trình bày về khái niệm, phân loại, phân bố của nước khoáng và nước nóng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   12 p husc 23/10/2015 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số