• Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên)

  Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 - Trần Thị Yến (chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Thực hành phân tích định lượng: Phần 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về chuẩn độ axit mạnh - bazơ mạnh; chuẩn độ axit yếu; chuẩn độ bazơ yếu; chuẩn độ đa axit và chuẩn độ đo bazơ. Với các bạn chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu hữu ích.

   38 p husc 30/04/2020 28 0

 • Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý hệ thống thủy nông - Tập 2: Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiệu ích trong quản lý khai thác công trình thủy nông; quy hoạch cải tạo hiện đại hóa hệ thống thủy nông, quản lý hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p husc 30/04/2020 24 0

 • Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Quản lý hệ thống thủy nông (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý hệ thống thủy nông - Tập 2: Quản lý công trình và khai thác hệ thống thủy nông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý, vận hành, duy trì và bảo dưỡng công trình trong hệ thống thủy nông; quản lý thiết bị hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p husc 30/04/2020 24 0

 • Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng

  Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng

  Giám sát xây dựng nền móng là một trong những công việc rất đa dạng và khá phức tạp tại hiện trường, đòi hỏi người kỹ sư giám sát cần có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và phẩm chất cao vì những lý do sau đây..Việc lựa chọn biện pháp thi công nền móng phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn của địa...

   64 p husc 01/10/2013 24 2

 • Giáo trình Thiết kế thí nghiệm: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế thí nghiệm: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Thiết kế thí nghiệm cung cấp cho người học các kiến thức: Bố trí thí nghiệm hai nhân tố, tương quan và hồi quy, kiểm định một phân phối và bảng tương liên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p husc 29/02/2020 24 0

 • Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 1

  Nội dung giáo trình chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời cũng giới thiệu một số kiến thức về quản lý các công trình trong trạm xử lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p husc 30/05/2020 20 0

 • Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Lọc nước, khử sắt và mangan trong nước, khử trùng nước, các phương pháp xử lý đặc biệt, trạm xử lý nước, quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p husc 30/05/2020 19 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp sinh học hiếu khí, hồ sinh học, phương pháp sinh học lai ghép - hybrid, xử lý các chất gây phú dưỡng bằng phương pháp sinh học, xử lý sinh học các loại nước thải,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p husc 30/05/2020 17 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải, tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p husc 30/05/2020 15 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức 2 chương đầu tiên bao gồm: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, lý thuyết phục vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p husc 29/06/2020 10 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.

   112 p husc 29/06/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số