• Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tư liệu và phân tích nội dung, thử nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p husc 29/06/2020 14 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 2 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các polyme phân hủy sinh học khác, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PHSH, tác nhân gây phân hủy sinh học, phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme PHSH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p husc 29/06/2020 13 0

 • Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng của đất nền. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng, Cầu đường, Thủy lợi,... dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   154 p husc 29/06/2020 12 0

 • Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ học đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sức chịu tải của nền đất, áp lực ngang của đất. Nội dung các chương được trình bày súc tích, thiết kế kết hợp với nhiều hình ảnh minh họa, thể hiện đầy đủ các vấn đề quan trọng của lĩnh vực cơ học đất.

   77 p husc 29/06/2020 12 0

 • Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, số hóa tín hiệu tương tự, tín hiệu và hệ thống rời rạc, cấu trúc các bộ lọc số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p husc 29/06/2020 12 0

 • Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam, truyền thuyết và huyền thoại Hùng Vương, họ Hồng Bàng, người con gái núi Tam Đảo, An Dương Vương lập cột đá thề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p husc 30/07/2020 12 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản sắt từ và feri từ, các vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng - nam châm vĩnh cửu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p husc 29/06/2020 11 0

 • Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 2

  Ebook Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các bài giảng về từ pháp học Tiếng Việt - Từ loại nhìn, từ bình diện chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức về động từ, tính từ, tình thái từ, liên từ và giới từ, từ loại và đoản ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p husc 30/07/2020 11 0

 • Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng về cội nguồn dân tộc, tiếng gọi về của hồn thiêng sông núi, nền văn hóa qua kiến trúc thời nhà Lý, văn hóa lễ hội mùa xuân, cảm nhận văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   91 p husc 30/07/2020 11 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn thất năng lượng dòng chảy - Sự ứng dụng của nó để tính thủy lực lỗ vòi và đường ống, dòng chảy đều không áp trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p husc 30/07/2020 10 0

 • Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách ""Phân tích định lượng"cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ cộng hưởng từ, phương pháp khối phổ, các phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p husc 30/07/2020 10 0

 • Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 2

  Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý - Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng" cung cấp cho người học các kiến thức phổ khối của các họp chất hữu cơ, phương pháp phân tích phổ khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p husc 29/06/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số