• Mô hình hóa E-learning cho việc giảng dạy đại số đại cương

  Mô hình hóa E-learning cho việc giảng dạy đại số đại cương

  Tìm hiểu bản chất phương thức đào tạo E-learning; Những nguyên tắc trong xây dựng cấu trúc nền E- learning và xây dựng bài giảng điện tử; Khung làm việc logic tổng quát cho E- learning; Đại số đại cương: Phép tính đại số, cấu trúc, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu các nội dung chủ yếu trên và vận dụng vào Mô hình...

   3 p husc 13/03/2015 213 1

 • Đối sánh thành ngữ có yếu tố chỉ một số bộ phận cơ thể người trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Đối sánh thành ngữ có yếu tố chỉ một số bộ phận cơ thể người trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Nghiên cứu, đối chiếu và so sánh thành ngữ chỉ bộ phận trên cơ thể con người trong tiếng Hán và tiếng Việt; tìm điểm tương đồng và nét dị biệt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 13/04/2015 213 2

 • Nghiên cứu quy trình tinh chế và biến tính Bentonite Việt Nam để tổng hợp vật liệu nanocomposite có khả năng hấp phụ thuốc nhuộm

  Nghiên cứu quy trình tinh chế và biến tính Bentonite Việt Nam để tổng hợp vật liệu nanocomposite có khả năng hấp phụ thuốc nhuộm

  Nghiên cứu khoáng bentonite (Bình Thuận); Khoáng sét A Lưới; vỏ tôm Thừa Thiên Huế; thuốc nhuộm Remazol Deep Black (Đức) để tổng hợp vật liệu Chit - Mont. từ chitosan (Chit), Montmorillonite (Mont.) có khả năng hấp phụ thuốc nhuộm hữu cơ tốt hơn nguyên liệu ban đầu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 -...

   9 p husc 18/06/2015 213 1

 • Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cơ sở văn hóa Việt Nam là mônn học đại cương trong các trường Đại học - Cao đẳng trong cả nước, giúp sinh viên tìm hiểu các khái niệm cơ bản về văn hóa và văn hóa học, văn hóa và môi trường tự nhiên, văn hóa với môi trường xã hội, tiếp xúc và giao lưu văn hóa, cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình và không gian văn...

   292 p husc 21/08/2015 213 3

 • Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Lực lượng lao động nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay thực trạng và giải pháp

  Làm rõ vai trò của người lao động nông nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với tư liệu sản xuất, cũng như quan hệ sản xuất; vai trò quyết định của người lao động trong sản xuất , quản lý sản xuất từ đó quyết định đến năng suất, chất lượng hiệu quả; lý gải thực trạng và những nhân tố tác động đến lực lượng lao động nông thôn Thừa...

   6 p husc 19/02/2016 213 1

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 213 1

 • Ebook Bài tập tôpô đại cương: Phần 1

  Ebook Bài tập tôpô đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập tôpô đại cương" giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Không gian tôpô, ánh xạ liên tục, tôpô tích và tôpô thương, sự hội tụ, các tiên đề tách, không gian compac, không gian liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p husc 31/10/2016 213 3

 • Từ triết học chính trị của nho giáo đến tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi

  Từ triết học chính trị của nho giáo đến tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi

  Nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị của Nho giáo và những ảnh hưởng của nó trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi - từ đó góp phần nhận diện đúng đắn tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi và vai trò của nó trong lịch sử Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054...

   9 p husc 06/05/2015 212 1

 • Ebook Kỹ thuật viết phóng sự

  Ebook Kỹ thuật viết phóng sự

  Phóng sự đơn giản là phóng cái sự mình biết, phóng ra trên giấy, phóng ra trên sóng, dùng máy quay phim, ghi hình, ghi âm... Đương nhiên phải có thêm khả năng viết lách. Mời các bạn cùng tham khảo ebook sau đây để tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật viết phóng sự.

   32 p husc 28/05/2015 212 17

 • Giáo trình Khí tượng radar: Phần 1 - Nguyễn Hướng Điền (chủ biên)

  Giáo trình Khí tượng radar: Phần 1 - Nguyễn Hướng Điền (chủ biên)

  Giáo trình "Khí tượng radar" gồm có 5 chương và được chia làm 2 phần. Trong phần 1 của giáo trình sẽ cung cấp đến người học một số nội dung như: Radar thời tiết và nguyên lí đo cường độ phản hồi vô tuyến, phân tích Gió Doppler và một số sản phẩm của radar Doppler, ước lượng mưa bằng radar thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p husc 26/02/2016 212 2

 • Đặc trưng phát quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp.

  Đặc trưng phát quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp.

  Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp nổ. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu α-Al2O3 pha tạp ion kim loại chuyển tiếp đã chế tạo được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 02/06/2017 212 1

 • Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

  Công nghệ DNA tái tổ hợp (còn gọi là kỹ thuật di truyền hay kỹ thuật gen) là một bộ phận quan trọng và là công nghệ chìa khóa (key technology) của lĩnh vực công nghệ sinh học. Công nghệ DNA tái tổ hợp được ra đời trên cơ sở các thành tựu của sinh học phân tử và hiện nay đang đóng vai trò cách mạng đối với sự phát triển của sinh học cũng như...

   175 p husc 11/06/2015 211 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số