• Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các vấn đề chung về dao động kỹ thuật, dao động của hệ một bậc tự do, dao động của hệ nhiều bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p husc 30/10/2018 50 1

 • Ebook Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach

  Ebook Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach

  The main objective of this volume is to provide information and guidance on Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Impact Assessment (SEA) good practice with particular application to developing countries and countries in transition to market economies. It is intended to support local practitioners in the design and implementation of appropriate country specific EIA and SEA arrangements and in addressing emerging demands for a...

   163 p husc 23/08/2015 48 2

 • Ebook Expert Systems and Geographic Information Systems for Impact Assessment

  Ebook Expert Systems and Geographic Information Systems for Impact Assessment

  Impact Assessment is becoming part and parcel of an increasing number of development proposals in the UK and Europe. As the practice of Impact Assessment develops it becomes more standardized and good practice starts to be defined. However, the quality of Impact Assessment is still far from satisfactory. Expert Systems and GIS for Impact Assessment discusses the potential of integrating these two well known computer technologies to help with...

   395 p husc 23/08/2015 47 2

 • Ebook Modern Analytical Chemistry - David Harvey

  Ebook Modern Analytical Chemistry - David Harvey

  Ebook Modern Analytical Chemistry is a one-semester introductory text that meets the needs of all instructors. With coverage in both traditional topics and modern-day topics, instructors will have the flexibilty to customize their course into what they feel is necessary for their students to comprehend the concepts of analytical chemistry.

   817 p husc 09/05/2015 45 5

 • Ebook English For Science - Fran Zimmerman

  Ebook English For Science - Fran Zimmerman

  Reference Document "English For Science", includes 12 chapters with contents such as: Classifying: The Composition of matter; Comparing: The elements; Cause and Effect: Color, Light and Sound; Hypothesizing: Motion and Gravity,...and the other contents.

   48 p husc 11/05/2015 41 1

 • Áp dụng bộ lọc Kalman để nâng cao độ chính xác đo GPS động

  Áp dụng bộ lọc Kalman để nâng cao độ chính xác đo GPS động

  Bài báo thảo luận về ứng dụng bộ lọc Kalman cho những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian của vị trí điểm thu GPS. Chuyển động của máy thu GPS là một mô hình trạng thái không gian với thời gian biến động. Mô hình trạng thái không gian thường được biểu diễn bởi phương trình vi phân tuyến tính kèm nhiễu trắng.

   12 p husc 30/11/2018 36 0

 • Analysis of Active Queue Management

  Analysis of Active Queue Management

  -

   8 p husc 17/05/2017 35 1

 • Đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La với sự trợ giúp của viễn thám và GIS

  Đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La với sự trợ giúp của viễn thám và GIS

  Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá các điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc phát triển cây cao su trong quy hoạch sử dụng đất đai, góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu được triển khai trên cơ sở tích hợp viễn thám, GIS và phương...

   16 p husc 30/11/2018 30 0

 • Nanotechnology in Catalysis vol 1 and 2

  Nanotechnology in Catalysis vol 1 and 2

  -

   341 p husc 17/05/2017 29 1

 • Ebook Acids and bases

  Ebook Acids and bases

  The book "Acids and bases" presents the following contents: A world of acids and bases, what are acids and bases, determining acids and bases, acids and bases in chemistry, acids and bases in industry, acids and bases in the human body, acids and bases in nature.

   131 p husc 25/07/2016 29 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số