• Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Bao gồm: 1. Giới thiệu; 2. Không gian vũ trụ; 3. Thời gian tuần hoàn; 4. Kết luận. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 01/12/2015 614 2

 • Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo về đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học cao đẳng

   31 p husc 09/02/2012 608 6

 • Bài giảng Giới và phát triển - Phạm Thị Hà Thương

  Bài giảng Giới và phát triển - Phạm Thị Hà Thương

  Giới và phát triển của giảng viên Phạm Thị Hà Thương nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết và có nhận thức tốt hơn về giới, vận dụng các kỹ năng phân tích giới vào các dự án và chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nâng cao năng lực và quyền tự quyết nhằm tiến tới sự bình đẳng giới ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới...

   88 p husc 19/06/2015 607 3

 • Đối chiếu cụm danh từ và cụm động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu cụm danh từ và cụm động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt

  Dựa trên cơ sở lý luận, tiến hành đối chiếu cụm danh từ và động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu, đối chiếu cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt; Tìm những điểm tương đồng và dị biệt, những đặc điểm ngữ nghĩa của các cụm danh từ, động từ trong điều dưỡng tiếng Anh và Tiếng Việt để guips...

   9 p husc 31/03/2015 596 1

 • Đặc điểm ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong tiếng Việt

  Nghiên cứu và tìm hiểu cách thức thể hiện hành vi cảm ơn trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ; Chỉ ra giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong giao tiếp tiếng Việt; Chỉ ra đặc điểm văn hóa giao tiếp qua việc thực hiện hành vi cảm ơn của người Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   11 p husc 14/04/2015 586 2

 • Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  MapInfo là hệ phần mềm GIS chuyên về quản lý dữ liệu và in ấn bản đồ. Ưu điểm nổi bật của phần mềm này là khả năng hỏi đáp cơ sở dữ liệu địa lý mà sử dụng được các tài nguyên của môi trường Windows. Cho đến nay có nhiều chuyên gia đã sử dụng MapInfo đều đánh giá rằng ít có hệ phần mềm nào lại dễ sử dụng và in ấn bản đồ...

   57 p husc 23/07/2015 573 14

 • Tinh sạch Protease tái tổ hợp bằng hệ hai pha Polyethylene glycol/potassium phosphate

  Tinh sạch Protease tái tổ hợp bằng hệ hai pha Polyethylene glycol/potassium phosphate

  Thiết kế hệ hai pha nhằm nghiên cứu enzyme protease tái tổ hợp NPRC10. Enzyme này thu được khi nuôi chủng E. coli BL21 (DE3) có chứa vector pET200/D-TOPO, mang gen mã hóa protease trung tính nprC10 của chủng B. subtilis C10, ở hệ lên men 14-L do phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế cung cấp. Ghi chú: Tài liệu...

   5 p husc 22/05/2015 559 1

 • Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Gồm 3 chương: 1. Kinh thi và người phụ nữ; 2. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp cổ điển; 3. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 555 6

 • Giáo trình An toàn điện - TS. Nguyễn Đình Thắng

  Giáo trình An toàn điện - TS. Nguyễn Đình Thắng

  Giáo trình An toàn điện do TS. Nguyễn Đình Thắng biên soạn bao gồm 11 chương nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tác dụng của điện đối với cơ thể người; cách cấp cứu khi người bị điện giật, các khái niệm cơ bản về an toàn điện và sự nguy hiểm cũng như cách thức để tránh sự nguy hiểm xảy ra của điện đối với cơ thể người....

   128 p husc 23/07/2015 546 1

 • Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

  Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

  Tìm hiểu lý luận chung về đánh giá tài nguyên đất đai theo quy trình của FAO và ứng dụng cụ thể vào vùng đất Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên; Xác lập và phân vùng theo Aivasian (1983). Nghiên cứu mối quan hệ gắn bó giữa tự nhiên và xã hội để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai với bnar đồ sinh thái cảnh quan để phụ vụ cho việc phát triển nông - lâm...

   24 p husc 09/06/2015 544 1

 • Giáo trình Thông tin số - Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ

  Giáo trình Thông tin số - Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ

  Giáo trình Thông tin số do Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ biên soạn gồm 9 chương, cung cấp các kiến thức chung, truyền tin số qua kênh băng cơ sở, mô hình không gian tín hiệu, truyền tin số qua kênh băng thông dải và các nội dung khác. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   213 p husc 15/05/2015 532 8

 • Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Nhận xét về thực trạng và kiến giải bước đầu nguyên nhân tệ nạn mại dâm, ma túy ở thành phố Huế; các giải pháp cho vấn đề tệ nạn xã hội ở Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 19/11/2015 532 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số