• Đối chiếu thành ngữ chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu thành ngữ chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Tác giả đã tìm ra đặc điểm với nhiều phương diện như văn hoá, ngữ nghĩa, kết cấu, tu từ, nguồn gốc, khái niệm của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt. Tìm ra phương thức cấu tạo và nghĩa biểu trưng của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật, từ đó thấy được sự khác biết về văn hoá của hai dân tộc Trung -...

   12 p husc 03/04/2015 556 5

 • Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Đề tài đi sâu vào ba vấn đề: Nguyễn Du - Truyện Kiều và vấn đề ước lệ tượng trưng; Cách miêu tả nhân vật bằng bút pháp ước lệ tượng trưng; Bút pháp ước lệ tượng trưng trong cách miêu tả không gian và thời gian. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 556 1

 • Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Bằng phương pháp tổng hợp gián tiếp thông qua dẫn xuất clorua acid, đã tổng hợp được 3 dẫn xuất amid vòng thơm của acid salicylic: 5-sulfo-N-phenyl salicylamid; N-phenyl salicylamid; N-(4'-nitro phenyl) salicylamid. Các amid tổng hợp đã được tinh chế, đo nhiệt độ nóng chảy, triển khai sắc ký bản mỏng, ghi phổ IR, NMR, MS. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   4 p husc 29/10/2015 554 1

 • Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Aermod để đánh giá các yếu tố địa hình, hình ảnh ảnh hưởng từ sự phát thải của công ty Xi măng Bỉm Sơn nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường khu vực xung quanh công ty. Phân tích một cách có khoa học những tác động tích cực và tiêu cực tới môi trường do hoạt động của công ty Xi măng Bỉm...

   11 p husc 28/05/2015 542 22

 • Nghiên cứu chiết xuất một số hoạt chất saponin từ rau má (Centella asiatica(L.) Urb.- Apiaceae)

  Nghiên cứu chiết xuất một số hoạt chất saponin từ rau má (Centella asiatica(L.) Urb.- Apiaceae)

  Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học trong rau má, xác định nhóm chất hữu cơ saponin, flavonoid, alcaloid, coumarin và acid hữu cơ. Phân lập được 2 hợp chất tinh khiết ký hiệu H2, CA1. Định lượng asiaticosid bằng High performance liquid chromatography. Nghiên cứu một số điều kiện tối ưu hóa quy trình chiết xuất hoạt chất. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   6 p husc 17/06/2015 511 4

 • Tinh sạch Protease tái tổ hợp bằng hệ hai pha Polyethylene glycol/potassium phosphate

  Tinh sạch Protease tái tổ hợp bằng hệ hai pha Polyethylene glycol/potassium phosphate

  Thiết kế hệ hai pha nhằm nghiên cứu enzyme protease tái tổ hợp NPRC10. Enzyme này thu được khi nuôi chủng E. coli BL21 (DE3) có chứa vector pET200/D-TOPO, mang gen mã hóa protease trung tính nprC10 của chủng B. subtilis C10, ở hệ lên men 14-L do phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế cung cấp. Ghi chú: Tài liệu...

   5 p husc 22/05/2015 503 1

 • Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Thống kê phân loại những tư liệu là những câu thơ thể hiện bút pháp ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 02/12/2015 490 1

 • Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Tinh dầu ổi (psidium guyjava) Thừa Thiên Huế được chiết bàng phwuong pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hàm lượng 0,62% (ổi Bom), 0,76% (ổi Xá lị). Bằng phương pháp GC-MS đã xác định được thành phần hóa học của tinh dầu ổi Bom gồm 62 cấu tử đa số là các sesquiterpen và dẫn xuất chứa oxy của chúng trong đó thành phần hóa học chính của tinh dầu...

   4 p husc 27/10/2015 476 4

 • Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Gồm 2 chương: 1. Những vấn đề chung về truyền hình; 2. Những đặc trưng cơ bản của truyền hình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 04/11/2015 462 2

 • Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Gồm 3 chương: 1. Kinh thi và người phụ nữ; 2. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp cổ điển; 3. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 457 6

 • Giáo trình An toàn điện - TS. Nguyễn Đình Thắng

  Giáo trình An toàn điện - TS. Nguyễn Đình Thắng

  Giáo trình An toàn điện do TS. Nguyễn Đình Thắng biên soạn bao gồm 11 chương nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tác dụng của điện đối với cơ thể người; cách cấp cứu khi người bị điện giật, các khái niệm cơ bản về an toàn điện và sự nguy hiểm cũng như cách thức để tránh sự nguy hiểm xảy ra của điện đối với cơ thể người....

   128 p husc 23/07/2015 446 1

 • Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 1 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Bài giảng Truyền sóng và anten: Chương 1 - GV. Nguyễn Viết Minh

  Chương 1 Các vấn đề chung về truyền sóng thuộc bài giảng truyền thông và anten, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tính chất của sóng điện từ, các phương pháp truyền lan sóng, quá trình truyền lan sóng trong không gian tự do.

   37 p husc 16/05/2015 422 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số