• Ebook Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza (Tập 1) - Hồ Sĩ Tráng

  Ebook Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza (Tập 1) - Hồ Sĩ Tráng

  Cuốn "Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza" chủ yếu đề cập tới các hợp phần (cấu tử) của gỗ, với tư cách là nguyên liệu đầu cho Công nghệ Hữu cơ - Cao phân tử - Xenluloza Giấy và Vật liệu xơ sợi. Tập 1 sau đây giới thiệu nguyên liệu thực vật, trình bày những vấn đề cơ bản về cacbohydrat, tiếp đó đi sâu nghiên cứu xenluloza, một loạt polyme phổ...

   284 p husc 30/04/2017 207 11

 • Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử Vnexpress và bao tuổi trẻ hiện nay.

  Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử Vnexpress và bao tuổi trẻ hiện nay.

  Đưa ra những kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc vận hành tòa sạn hội tụ trong môi trường báo chí Việt Nam hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 21/12/2020 79 11

 • Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 2 - NXB GD

  Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 2 - NXB GD

  Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 2 trình bày thủy quyển và hoạt động của biển, khí quyển, sinh quyển, Trái Đất và con người. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   131 p husc 29/05/2014 218 10

 • Giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 1) - Trung tâm tin học ĐH KHTN

  Giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 1) - Trung tâm tin học ĐH KHTN

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ Java (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan–môi trường làm việc, bài 2 kiểu dữ liệu cơ sở, bài 3 giao diện, bài 4 xử lý tập tin, bài 5 mảng cơ sở, bài 6 giao diện 2, bài 7 đối tượng, bài 8 sử dụng dịch vụ.

   105 p husc 05/09/2014 265 10

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Mục tiêu nghiên cứu chính của Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính với đề tài "Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop" do học viên Bùi Phương Thảo thực hiện nhằm tìm hiểu cấu trúc trang tài liệu (cấu trúc vật lý, logic), tìm hiểu một số kỹ thuật phân tích trang tài liệu (phân vùng, phân đoạn, top-down hay bottom-up,...), trình bày kỹ...

   68 p husc 08/11/2014 169 10

 • Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis): Phần 1 - TS. Chế Đình Lý

  Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis): Phần 1 - TS. Chế Đình Lý

  Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis) của TS. Chế Đình Lý cung cấp cho bạn đọc nội dung về cơ sở phương pháp luận, công cụ phân tích, ứng dụng vào các loại hệ thống môi trường. Giá trình gồm 12 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 6 về các vấn đề...

   136 p husc 02/02/2015 367 10

 • Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis): Phần 2 - TS. Chế Đình Lý

  Giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis): Phần 2 - TS. Chế Đình Lý

  Phần 2 giáo trình Phân tích hệ thống môi trường (Environmental system analysis) tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo từ chương 7 đến chương 12. Phần này cung cấp cho bạn đọc nội dung về các vấn đề như: công cụ đánh giá rủi ro môi trường (environmental risk assessment), đánh giá công nghệ, phân tích đa tiêu chí, ứng dụng phân tích hệ...

   118 p husc 02/02/2015 228 10

 • Đặc điểm thuật ngữ ngoại giao trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

  Đặc điểm thuật ngữ ngoại giao trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

  Nghiên cứu đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ nghĩa của các thuật ngữ ngoại giao, sử dụng và chuyển dịch những thuật ngữ này một cách chính xác. Cung cấp một tuyển tập các thuật ngữ ngoại giao đã được chuyển dịch tương đối phù hợp với nội dung ngoại giao mà các nước đang sử dụng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   3 p husc 15/04/2015 350 10

 • Hoàn chỉnh hệ thống tái sinh cây Cải Xoong (Nasturtium officinale L.) in vitro đề phục vụ chuyển gen

  Hoàn chỉnh hệ thống tái sinh cây Cải Xoong (Nasturtium officinale L.) in vitro đề phục vụ chuyển gen

  Giới thiệu nhân giống vô tính in vitro, một số kết quả nghiên cứu về hệ thống tái sinh in vitro để phục vụi chuyển gen, một số nghiên cứu về cây Cải Xoong. Thiết lập qui trình thích hợp phục vụ chuyển gen vào cây cải xoong. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 21/04/2015 228 10

 • Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam

  Ebook Lịch sử Phật giáo Việt Nam

  Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo vì lịch sử Phật giáo Việt Nam...

   347 p husc 10/06/2015 214 10

 • Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

  Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp - Nguyễn Hoàng Lộc

  Công nghệ DNA tái tổ hợp (còn gọi là kỹ thuật di truyền hay kỹ thuật gen) là một bộ phận quan trọng và là công nghệ chìa khóa (key technology) của lĩnh vực công nghệ sinh học. Công nghệ DNA tái tổ hợp được ra đời trên cơ sở các thành tựu của sinh học phân tử và hiện nay đang đóng vai trò cách mạng đối với sự phát triển của sinh học cũng như...

   175 p husc 11/06/2015 314 10

 • Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Ebook Sinh thái môi trường ứng dụng: Phần 2 - Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết

  Sinh thái môi trường ứng dụng (Applied Environmental Ecology) của tác giả GS.TSKH Lê Huy Bá và GSTS. Lâm Minh Triết. Cuốn sách là một công trình khoa học dài hơn 600 trang được viết nghiêm túc và công phu, có nhiều thông lin quan trọng và bổ ích. Cuốn sách được cấu trúc hợp lý gồm 11 chương đề cập nhiều vấn đề từ ảnh hưởng của chiến tranh đến môi...

   20 p husc 24/11/2015 202 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số