• Bài giảng Đại cương Kí sinh trùng - TS. Nguyễn Trọng San

  Bài giảng Đại cương Kí sinh trùng - TS. Nguyễn Trọng San

  Mục tiêu của bài giảng "Đại cương Kí sinh trùng" nhằm giúp người học nắm được các khái niệm về Kí sinh trùng, vật chủ và ổ bệnh thiên nhiên; nắm được các nội dung nghiên cứu môn học Kí sinh trùng; nắm được tác động qua lại giữa Kí sinh trùng và vật chủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p husc 24/07/2015 55 1

 • Bài giảng Xã hội học đô thị - GV. Nguyễn Thị Thu Trang

  Bài giảng Xã hội học đô thị - GV. Nguyễn Thị Thu Trang

  Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị; biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị; hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề đô thị; phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa; thấy...

   114 p husc 20/06/2015 66 2

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn - GV. Hà Trọng Nghĩa

  Bài giảng Xã hội học nông thôn - GV. Hà Trọng Nghĩa

  Bài giảng Xã hội học nông thôn do giảng viên Hà Trọng Nghĩa biên soạn cung cấp đến người học những bài học cơ bản về xã hội nông thôn như: Nhập môn xa hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn, nông thôn Việt Nam, sự biến đổi xã hội nông thôn, chiến lược phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt...

   69 p husc 20/06/2015 76 2

 • Tìm hiểu về quá trình ra đời và kiện toàn của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802-1885)

  Tìm hiểu về quá trình ra đời và kiện toàn của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802-1885)

  Gồm 2 chương: 1. Khái quát về cơ quan giám sát dưới chế độ quan chủ ở Việt Nam và Trung Quốc trước Triều Nguyễn; 2. Quá trình ra đời và kiện toàn của các cơ quan giám sát dưới triều Nguyễn (1802-1885).

   3 p husc 11/03/2015 46 1

 • Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

  Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

  Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.[1] Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

   40 p husc 01/10/2013 76 1

 • QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phương pháp - Mục tiêu của phân tích và thiết kế hệ thống là cải tiến hệ thống cấu trúc. - Yêu cầu: - Có hiểu biết về các mục tiêu, các cấu trúc và các qui trình của tổ chức. - Có kiến thức về làm thế nào để triển khai công nghệ thông tin. - Phần mềm ứng dụng là một hệ thống như Word,...

   166 p husc 01/10/2013 89 1

 • Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Hệ thống là tập hợp các phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, cùng hoạt động cho một số mục tiêu nào đó Có trao đổi vào, ra với môi trường ngoài Trong một hệ thống, mỗi thành phần có thể có các chức năng riêng nhưng khi kết hợp lại chúng có những chức năng đặc biệt. Thông tin là một hay tập hợp những phần tử thường gọi là...

   50 p husc 01/10/2013 55 1

 • Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin

   Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin

  Hướng dẫn cho người trong cuộc Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2002 LỜI TÁC GIẢ Trong vài năm qua, tôi đã có niềm vui được du lịch nhiều nước Trung Âu và Âu Á với tư cách là người tham gia Chương trình Diễn giả của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong những chuyến đi này, tôi đã gặp nhiều quan chức chính phủ các nước và dựa...

   50 p husc 01/10/2013 64 1

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

  Nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. Hiểu rõ sự gắn kết của các HTTT và tác động của chúng đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nắm vững những yêu cầu đặt ra với các doanh...

   10 p husc 01/10/2013 61 1

 • Bài giảng; Quản lí dự án công nghệ thông tin

  Bài giảng; Quản lí dự án công nghệ thông tin

  Trao đổi là việc chuyển cái gì đó (thông tin, tình cảm, cảm nhận…) từ người này sang người khác. Trao đổi có thể được thực hiện qua ngôn ngữ (lời nói, bài viết), hoặc qua điệu bộ, thái độ, tình cảm hoặc qua sự cảm nhận không lời (qua im lặng). Việc trao đổi chỉ có thể thực hiện được tốt khi cả hai người nói và nghe cùng mức độ...

   56 p husc 01/10/2013 57 1

 • CƠ SỞ HẠ TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  CƠ SỞ HẠ TÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Mục tiêu là để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào để sử dụng Công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội, và để trang bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướng phát triển trong khuôn khổ dựa trên Công nghệ thông tin truyền thông và được Công nghệ thông tin truyền thông hỗ...

   22 p husc 01/10/2013 75 1

 • Quản trị dự án công nghệ thông tin

  Quản trị dự án công nghệ thông tin

  Slide trình chiếu Power point về khóa học Quản lý dự án Công Nghệ Thông tin.Người tài trợ Chuyển giao Chi phí Vạch ranh giới phạm vi Vạch ranh giới lịch biểu Vạch ranh giới chi phí Vạch ranh giới chất lượng Thành viên dự án Mục tiêu dự án Đổi vạch ranh giới

   51 p husc 01/10/2013 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số