• Giáo trình thiết kế web

  Giáo trình thiết kế web

  Giới thiệu ngôn ngữ HTML

   33 p husc 06/02/2012 144 1

 • Giáo trình ASP (C#)

  Giáo trình ASP (C#)

  Giúp bạn có cái nhìn tổng quan và có thể xây dựng 1 Web asp đơn giản

   238 p husc 06/02/2012 66 4

 • GIÁO TRÌNH 3DS MAX 9.0

  GIÁO TRÌNH 3DS MAX 9.0

  GIAÓ TRÌNH 3DS MAX 9.0

   28 p husc 06/02/2012 63 1

 • Giáo trình microsoft word

  Giáo trình microsoft word

  Soạn thảo văn bản là công việc đ-ợc sử dụng rất nhiều trong các cơ quan, xí nghiệp cũng nh- nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào hiện nay. Từ thủa xa x-a con ng-ời đã biết sử dụng máy móc vào việc soạn thảo văn bản (máy gõ chữ). Gõ đến đâu, văn bản đ-ợc in ra ngay đến đó trên giấy. Các công việc dịch chuyển trên văn bản, cũng nh- các kỹ năng...

   92 p husc 06/02/2012 116 3

 • Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

  Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những kỹ năng thực...

   152 p husc 06/02/2012 215 6

 • Giáo trình MS EXCEL

  Giáo trình MS EXCEL

  Tài liệu tham khảo về MS EXCEL

   31 p husc 06/02/2012 129 1

 • Giáo trình Lập trình C căn bản

  Giáo trình Lập trình C căn bản

  Mục tiêu: Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: - Ý nghĩa, các bước lập trình. - Xác định dữ liệu vào, ra. - Phân tích các bài toán đơn giản. - Khái niệm so sánh, lặp. - Thể hiện bài toán bằng lưu đồ.

   135 p husc 06/02/2012 303 19

 • Giáo trình Microsoft Access

  Giáo trình Microsoft Access

  Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực hành theo trình tự cuốn sách...

   91 p husc 06/02/2012 169 5

 • Giáo trình PowerPoint 2007

  Giáo trình PowerPoint 2007

  Tài liệu tham khảo về giáo trình PowerPoint 2007

   47 p husc 06/02/2012 125 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số