• Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm 3 chương, trình bày những nội dung sau: Ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến hình học, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng; một số bài...

   204 p husc 30/11/2021 24 1

 • Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p husc 28/11/2021 21 1

 • Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Khoa học môi trường đại cương này gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: trình bày những khái niệm chung về môi trường, chức năng, phân loại môi trường, các vấn đề liên quan đến môi trường như khủng hoảng môi trường, sự cố và suy thoái môi trường; tập trung phân tích các thành phần cơ bản của môi trường; sinh thái học trong bảo...

   162 p husc 28/11/2021 36 2

 • Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp các kiến thức cơ bản như: Giới thiệu về độc chất học và một số nguyên lý về độc chất học môi trường đường đi của độc chất và độc chất trong môi trường; các ảnh hưởng sinh học của độc chất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p husc 28/11/2021 13 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường gồm các nội dung chính như: chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạc; Quy trình đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp đánh giá đánh giá tác động môi trường đánh giá, Dự báo tác động, quản lý và giám sát môi trường;...

   48 p husc 28/11/2021 30 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về môi trường và khoa học môi trường, Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, Tài nguyên thiên nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p husc 28/11/2021 17 0

 • Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên gồm các nội dung chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Những vấn đề chung về tai biến môi trường; Tai biến sinh lý; Tai biến liên quan đến các quá trình địa động lực nội sinh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p husc 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ tuyến tính; Dạng toàn phương, không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p husc 28/11/2021 14 1

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 1 gồm các nội dung sau: Phong cách lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và cài đặt, giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p husc 30/10/2021 60 1

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 2 gồm các nội dung sau: Gỡ rối, kiểm chứng, tốc độ thực thi, tính khả chuyển, ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   195 p husc 30/10/2021 30 1

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Cuốn sách “Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu“ do tác giả Trần Đức Sự làm chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn đọc những kiến thức quan trọng về an toàn và bảo mật thông tin. Thông qua giáo trình, người học sẽ nắm được các kiến thức về: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin, các kiểu tấn công vào hệ...

   131 p husc 30/10/2021 21 1

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu phần 2 gồm có những nội dung sau: Hệ mật RSA, Hệ mật Rabin, Hệ mật Elgamal, một số hệ mã khóa công khai khác, ưu và nhược điểm của hệ mật khóa công khai, giới thiệu về hàm băm, các hàm băm không có khóa, các hàm băm có khóa (MAC), chữ kí số, các lược đồ chữ ký số thông dụng, ứng dụng của chữ ký số.

   106 p husc 30/10/2021 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số