• Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 1

  Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 1

  Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những ý tưởng triết học chung, những ý tưởng công năng đặc biệt, những đối tượng cơ bản trong thiết kế, dạng hình học, dạng thiên nhiên, sự hợp nhất của hình,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p husc 31/08/2020 6 1

 • Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 2

  Ebook Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từ ý đến hình trong thiết kế cảnh quan" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các quy tắc sắp xếp, thuyết minh thiết kế, nằm ngoài những quy tắc những thiết kế dị thường, công cộng và xã hội hóa cảnh quan, các mẫu hướng dẫn và phương pháp dựng hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   71 p husc 31/08/2020 7 1

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1

  Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hiện tượng mơ hồ, mơ hồ từ vựng, mơ hồ cú pháp, mơ hồ ngữ dụng, mơ hồ do từ đồng âm, mơ hồ do từ đa nghĩa, mơ hồ từ vựng trong vài văn bản dịch Anh - Việt và báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p husc 31/08/2020 9 1

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Ngữ âm tiếng Việt thực hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên âm tiếng Việt, các phụ âm tiếng Việt, âm tiết và các thành phần âm tiết tiếng Việt, các đơn vị ngữ âm tiếng Việt trong ngữ lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   151 p husc 31/08/2020 8 1

 • Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp cách, mơ hồ gắn kết, mơ hồ phân tích, mơ hồ chuyển dịch, các phương thức làm mất mơ hồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   191 p husc 31/08/2020 11 1

 • Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Ngữ âm tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc trưng của ngữ âm, các kiểu cấu âm và sự phân loại các đơn vị ngữ âm, sự kết hợp và biến đổi của các đơn vị ngữ âm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p husc 31/08/2020 8 1

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu, thiết kế và phân tích giải thuật, giải thuật đệ qui, mảng và danh sách, ngăn xếp và hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   144 p husc 31/08/2020 11 1

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị và cấu trúc phi tuyến khác, quản lý bộ nhớ, sắp xếp, tìm kiếm, sắp xếp và tìm kiếm ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   162 p husc 31/08/2020 9 1

 • Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Cơ sở viễn thông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tin tức và hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p husc 31/08/2020 11 1

 • Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở viễn thông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p husc 31/08/2020 12 1

 • Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Ebook Linh kiện điện tử: Phần 1

  Linh kiện điện tử: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Linh kiện điện tử, Điốt bán dẫn, Tranzito lưỡng cực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p husc 31/08/2020 8 1

 • Ebook Linh kiện điện tử: Phần 2

  Ebook Linh kiện điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Linh kiện điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung về Tranzito hiệu ứng trường, bán dẫn có hai trạng thái bền, linh kiện quang, mạch tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p husc 31/08/2020 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số