• Ebook Sinh học đại cương: Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương: Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Học thuyết tế bào; Cấu trúc tế bào Prokaryota; Sự vận chuyển chất qua màng; Năng lượng sinh học; Sự trao đối chất trong tế bào; Hô hấp tế bào;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 28/12/2021 6 0

 • Ebook Sinh học đại cương: Phần 2

  Ebook Sinh học đại cương: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Sinh học đại cương (Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở phân tử của chất liệu di truyền; Cấu trúc nhiễm sắc thể ở Prokarvota và Eukaryota; Sao chép ADX ớ Prokarvota và Eukaryota;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p husc 28/12/2021 7 0

 • Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam" là kết quả điều tra, tham sát và khai quật của nhiều thế hệ các nhà khảo cổ học vùng biển và hải đảo Đông Bắc của tổ quốc. Cuốn sách có tổng cộng 5 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm có: Tổng quan khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam; khai quật...

   208 p husc 28/12/2021 4 0

 • Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều tra khảo cổ học ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam, thư mục khảo cổ học ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   421 p husc 28/12/2021 5 0

 • Ebook Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn: Phần 1

  Ebook Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn: Phần 1

  Trong quyển sách "Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn", người viết đề cập tới một số khía cạnh của kinh tế và xã hội Việt Nam, đặt lại vài vấn đề liên hệ tới đời sống vật chất của người dân Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung:...

   154 p husc 28/12/2021 6 0

 • Ebook Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn: Phần 2

  Ebook Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn: Phần 2

  Cuốn sách này đặt một trong những viên gạch đầu cho sự hiểu biết sâu rộng hơn về lịch sử Việt nam trong thế kỷ XIX, một lịch sử toàn diện, không còn tự giới hạn trong phạm vi những sự kiện chính trị mà thôi. Cùng tìm hiểu về kinh tế và xã hội Việt Nam trong phần 2 của ebook "Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn" qua những...

   176 p husc 28/12/2021 8 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 1

  Mục đích của cuốn sách "Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng" nhằm làm sáng tỏ một loạt những sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX. Từ vùng đất này, các đội quân đã hành quân ra Bắc để thống nhất Việt Nam và lập nên vương triều Nguyễn (1802-1945). Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần với 6 chương,...

   162 p husc 28/12/2021 4 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2 trình bày những nét đặc thù dưới thời Minh Mạng. Phần này gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chính sách giáo hóa người Nam Bộ của Minh Mạng, hậu quả của chính sách đồng hóa của Minh Mạng, đạc điền và bảo vệ tư hữu ruộng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p husc 28/12/2021 6 0

 • Ebook Hoàng Việt địa dư chí: Phần 1

  Ebook Hoàng Việt địa dư chí: Phần 1

  Hoàng Việt địa dư chí của Phan Huy Chú ghi chép địa lí Việt Nam thời Nguyễn. Mỗi trấn đều có ghi vị trí, di tích, số phủ, châu, huyện của từng trấn, số xã trong mỗi tổng, số tổng trong mỗi huyện, giới hạn thổ sản dân sinh, núi sông, danh thắng, phong tục, tên đất thay đổi qua các đời. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây để...

   67 p husc 28/12/2021 3 0

 • Ebook Hoàng Việt địa dư chí: Phần 2

  Ebook Hoàng Việt địa dư chí: Phần 2

  Hoàng Việt địa dư chí ghi lại địa lí Việt Nam thời Nguyễn, gồm các trấn Thuận Hóa (Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi), Biên Hòa, Hà tiên, Phiên An, Vĩnh Thanh, Định Tường, Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

   70 p husc 28/12/2021 3 0

 • Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 1

  Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 1

  Ebook "Khối đa diện và thể tích khôi đa diện" do ThS. Nguyễn Hoàng Việt biên soạn nhằm cung cấp cho bạn các dạng toán về đa dạng và thể tích khối đa diện. Nội dung chính của ebook gồm có 2 phần. Phần 1 gồm có: khái niệm về khối đa diện; khối đa diện lồi và khối đa diện đều và thể tích khối chóp. Mời các bạn tham khảo!

   85 p husc 28/12/2021 6 1

 • Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 2

  Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 2

  Ebook "Khối đa diện và thể tích khôi đa diện" do ThS. Nguyễn Hoàng Việt biên soạn nhằm cung cấp cho bạn các dạng toán về đa dạng và thể tích khối đa diện. Nội dung chính của ebook gồm có 2 phần. Phần 2 gồm có: thể tích khối lăng trụ; phân chia khối đa diện, tỉ số thể tích và một số đề ôn tập. Mời các bạn tham khảo!

   65 p husc 28/12/2021 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số