• Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử

  Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử

  Phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử là những kĩ thuật phân tích hóa lí, đã và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học. Đặc biệt ở các nước phát triển, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử đã trở thành một trong các...

   296 p husc 01/10/2013 262 6

 • MÔ HÌNH HÓA MƯA, DÒNG CHẢY - PHẦN CƠ SỞ

  MÔ HÌNH HÓA MƯA, DÒNG CHẢY - PHẦN CƠ SỞ

  Cuốn sách cũng đa ra các quan điểm và phương pháp ước lượng thông số mô hình dựa trên khái niệm tương đương và đánh giá độ bất định, độ nhạy cũng như rủi ro trong dự báo thuỷ văn, một vấn đề mà ở Việt Nam hiện nay cưha được quan tâm đầy đủ. Cuốn sách đề cập đến vấn đề mô hình hoá dưới tác động của biến đổi khí hậu, khai...

   380 p husc 01/10/2013 154 1

 • Câu Chuyện Triết Học

  Câu Chuyện Triết Học

  Nếu bạn nhìn vào một bản đồ của Âu châu, bạn sẽ thấy rằng Hy Lạp giống như một bàn tay chìa các ngón ra biển Địa trung hải. Phía nam là hòn đảo Crète hình như nằm gọn trong các ngón tay, ngàn năm trước Tây lịch (tTL) đó là nơi khởi đầu của văn minh nhân loại. Về phía đông là lãnh thổ thuộc về Á châu tuy ngày nay có vẻ lạc hậu nhưng dưới...

   149 p husc 01/10/2013 136 1

 • CÁC QUÁ TRÌNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA HỒ

  CÁC QUÁ TRÌNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA HỒ

  Sự phân bố của các hồ trên các lục địa đã được các nhà địa lý chỉ ra từ thế kỷ XVIII và thế kỷ XIX, và các hồ lớn cuối cùng đã được c nhà khoa học thám hiểm ở châu Phi khoảng 100 năm trước: hồ Malawi (C. Boccaro, 1616; D. Livingstone, 1850), hồ Victoria (J.H. Speke, 1858), hồ Albert (S. Baker,1864), hồ Edward (H. Stanley, 1857), và hồ Rudolf now Turkana (S....

   515 p husc 01/10/2013 189 3

 • CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH LÒNG SÔNG

  CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH LÒNG SÔNG

  Phân chia hình dạng lòng sông và hình dạng lòng dẫn như là các mắt xích của địa hình lòng sông, xác định mối quan hệ hình thái và động lực của các hình dạng này với các đặc trưng thuỷ lực dòng chảy lòng sông là nhiệm vụ truyền thống của phân tích lòng dẫn. Công cụ làm việc của nghiên cứu là phân tích cấu trúc bao gồm như phân tích – chia...

   86 p husc 01/10/2013 156 3

 • Hệ thống thông tin địa lý

  Hệ thống thông tin địa lý

  GIS ngày nay đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng, cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, các thiết bị phần cứng, phần mềm đã đưa GIS thành một công cụ mạnh trong nghiên cứu môi trường, lập dự án và trợ giúp ra quyết định vv… Trong chương này giới thiệu về quá trình hình thành ngành khoa học này và những ứng dụng của...

   125 p husc 01/10/2013 159 9

 • QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 : CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

  QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN - TẬP 1 : CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

  Quản lý chất lượng môi trường là sự tác động liên tục, có tổ chức, có phương hướng và mục đích xác định của một chủ thể (con người, địa phương, quốc gia, tổ chức quốc tế v.v...) đối với một đối tượng nhất định (môi trường sống) nhằm khôi phục, duy trì và cải thiện tốt hơn môi trường sống của con người trong những khoảng...

   173 p husc 01/10/2013 167 3

 • VI KHÍ HẬU HỌC - Lê Văn Mai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001

  VI KHÍ HẬU HỌC - Lê Văn Mai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001

  Cuốn giáo trình Vi khí hậu học được biên soạn dựa trên nội dung các bài giảng đã được thực hiện trong các khoa đào tạo liên tục trên 30 năm nay (từ 1968 đến 1997) ở Khoa Địa lý - Địa chất và Khoa Khí tượng - Thủy văn và hải dương học của Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc...

   62 p husc 01/10/2013 186 1

 • BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

  BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

  năm 2000 về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000; Tổng cục Địa chính có Thông tư số 973/2001/ TT-TCĐC ngày 20 tháng năm 2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000. Ngày 22 tháng 6 năm 2001, Tổng cục Địa chính đã có Quyết định số 218/QĐ-TCĐC về việc ban hành phần mềm tính chuyển toạ độ từ hệ...

   32 p husc 01/10/2013 148 5

 • ĐỊA CHẤT ĐỚI BỜ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

  ĐỊA CHẤT ĐỚI BỜ - Người dịch : Trịnh Lê Hà

  Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho ngời đọc khái niệm tổng hợp về địa chất đới bờ, giới thiệu các nguồn thông tin, dữ liệu có liên quan và các phương pháp khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất bờ. “Địa chất bờ” là một ngành khoa học chuyên về nghiên cứu các đặc điểm hình thái, cấu...

   314 p husc 01/10/2013 171 2

 • BÀI GIẢNG - ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  BÀI GIẢNG - ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  Trong lĩnh vực Địa chất công trình - Địa kỹ thuật (ĐCCT - ĐKT), chúng ta sẽ gặp một số bài toán nhƣ tính toán, xây dựng các biểu đồ thí nghiệm trong phòng (thí nghiệm cắt, nén một trục, thành phần hạt, nén cố kết, cắt ba trục,...), xử lý thống kê kết quả thí nghiệm trong phòng, vẽ biểu đồ thí nghiệm hiện trƣờng (xuyên tĩnh, nén tĩnh nền,...

   76 p husc 01/10/2013 193 4

 • Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật

  Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật

  Cẩm nang dành cho kỹ sư Địa kỹ thuật. Tài liệu có 554 trang, chia thành 12 chương, được trình bày từ các vấn đề cơ bản của địa kỹ thuật đến các nội dung kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới. Cuốn sách là tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được, dựa thep các tài liệu Địa kỹ thuật và tiêu chuẩn-quy phạm...

   554 p husc 01/10/2013 266 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số