• Ebook Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavarScript: Phần 1 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Ebook Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavarScript: Phần 1 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Ebook Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình JavarScript: Phần 1 giới thiệu với bạn đọc các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình JavarScript như chuẩn bị để lập trình bằng JavaScript, học những điểm cơ bản về JavaScript, sử dụng các class JavaScript cài sẵn và các nội dung khác.

   163 p husc 05/07/2014 126 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 2 có nội dung trình bày về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Phần này gồm 6 chương, trình bày các nội dung như giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và bài tập thực hành.

   89 p husc 05/07/2014 177 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 - ĐH Nha Trang

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 tài liệu.

   40 p husc 05/07/2014 154 2

 • Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Thời đại của những cách tân, nước Nga trước thềm thế kỷ XXI - các xuất phát điểm, những cơ sở nền tảng của chiến lược đột phá cách tân và các nội dung khác.

   360 p husc 05/07/2014 67 1

 • Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 2 gồm nội dung phần 3, 4 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế.

   154 p husc 05/07/2014 143 2

 • Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên)

  Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay: Phần 1 gồm nội dung chương 1, 2 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày một số vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, một số quan hệ chính trị quốc tế đương đại. Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói...

   145 p husc 05/07/2014 131 3

 • Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 - B.N. Kudức, Yu.v. Yakovéts

  Nước Nga - 2050 Chiến lược đột phá cách tân: Phần 2 gồm nội dung chương 7 đến chương 10 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày cải cách cách tân khu vực tiêu thụ, toàn cầu hóa các cách tân và chiến lược của Nga, các nguồn đầu tư và nguồn tiền trả dành cho đột phá cách tân và các nội dung khác.

   345 p husc 05/07/2014 85 2

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 9 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1959.

   340 p husc 05/07/2014 197 2

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

   547 p husc 05/07/2014 203 2

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8 bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, những điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6 năm 1955 đến cuối năm 1957.

   333 p husc 05/07/2014 137 2

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 7 công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1953 đến cuối tháng 6 năm 1955.

   419 p husc 05/07/2014 141 2

 • Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6

  Ebook Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 đến cuối tháng 12 năm 1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

   450 p husc 05/07/2014 141 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số